Enkel hytteoppgave

Beskrivelse: 

Oppgave ment som en repetisjonsøkt innen areal, pytagoras, prosent og målestokk. Klart definerte oppgaver.

Ressurser

Opplegg ment som en repetisjon med oppgaver fra flere deler av pensum. Klart definerte oppgaver, med lav vanskelighetsgrad. Oppfordrer gjerne flinke elever til å utvide oppgaven og vankelighetsgraden.

Vanlig klasserom