"Min venn TV" av Gro Dahle

Beskrivelse: 

Elevene skal lese sakprosateksten "Min venn TV" av Gro Dahle, bruke ulike læringsstrategier og lese med ulike oppdrag.

Grunnleggende ferdigheter:

Elevene leser teksten og tittelen som de skal reflektere over.

Elevene uttrykker seg skriftlig ved blant annet tenkeskriving og bruk av gule lapper.

Elevene uttrykker seg muntlig i par og på klassenivå.

Ressurser

Elevene skal jobbe med teksten "Min venn TV" av Gro Dahle. De skal jobbe med ulike læringsstrategier og lese med ulike oppdrag.

Uformell vurdering av muntlige ferdigheter

Klasserom, gule lapper, tavle, tusjer