Automatisk oversettelse

Beskrivelse: 

Elevene på videregående skole bruker av og til oversettelsesverktøy ganske ukritisk. I denne oppgaven snur vi på problemstillingen. Her er det obligatorisk for alle å oversette med ett eller to oversettelsesverktøy, og så må elevene rette og sammenlikne resultater.

Denne oppgaven er rettet mot én spesifikk fagtekst fra teknikk og industriell produksjon (TIP), men den er lett å endre til et hvilket som helst annet fag. Jeg anbefaler at du finner en god fagartikkel på NDLA.no, og gir denne i oppgave til elevene.

I denne oppgaven vil elevene ha gode muligheter til å sette seg grundig inn i fagteksten som er utgangspunktet for oversettelsen. De må ha spesiell fokus på fagspesifikke ord, som ofte blir feil i automatiske oversettelser. De må også ha en generell forståelse av det faglige innholdet for å kunne gjøre en god vurdering av kvaliteten på oversettelsene.

I tillegg til at elevene må sette seg godt inn i det faglige innholdet, får de også trening med å oversette fagtekster og de får anledning til å sette seg inn i styrker og svakheter med automatiske oversettelsesverktøy. De må også jobbe med grammatiske ferdigheter for å gi en grundig evaluering av det automatiske oversettelsesverktøyet.

  • Les gjennom artikkelen om skyvelære på NDLA.no
  • Oversett ingressen ("Mye kan vel sies om skyvelæret, ...") med disse to oversettelsesverktøyene: Google Translate og Microsoft Translator.
  • Klipp ut teksten fra de automatiske oversettelsesverktøyene, og lim dem inn i tekstbehandlingsprogrammet. Marker alle skrivefeil og grammatiske feil med kommentarfunksjonen i tekstbehandlingsprogrammet, og forklar hva som er feil.
  • Gjør en grundig sjekk for å finne om oversettelsesverktøyene har valgt ord som ikke gir mening i den faglige sammenhengen (hint: hva menes med "pushing the leather"?).
  • Skriv en vurdering av hvilken av de to oversettelsesverktøyene (Google Translate eller Microsoft Translator) som var "best". Begrunn svaret.

Dersom noen elever blir raskt ferdig eller du ønsker å bruke mer tid på oppgaven, kan hele artikkelen oversettes.

To muligheter:

  • Hver enkelt elev leverer inn besvarelsene på læringsplattformen for å få en vurdering fra lærer
  • Plenumsdiskusjon om de to oversettelsesverktøyene: styrker og svakheter, hvilke feil blir gjort, hvem er "best"? Hvorfor?
  • Datamaskin
  • Nettilgang
  • Tekstbehandlingsverktøy (for eksempel Microsoft Word)