Sikting og klassifisering av jord/sand

Beskrivelse: 

Utføre sikting/veiing av jord/sand og utføre de utregninger og kalkulasjoner som naturlig følger med.
Oppgaven utføres i nært samarbeid med programfagslærer, som har ansvar for de programfaglige sidene
ved oppgaven.

Elevene skal:

Lag det vedlagte skjema i Excel eller annet regneark, og sett inn koding for at skjema gjør regneoperasjonene som er beskrevet.

Vei opp 1 kg av jord/sand, tørk prøven til den er helt tørr.
Regn ut vanninnholdet på prøven.

Kjør jordprøven i siktemaskin og vei opp hver fraksjon.
Legg prøvedata inn i regnearket.

Regn ut massetap ved analyse.
Dersom dette overstiger 1% kjøres prøven på nytt.

Siktemaskin med minimum 8 sikter.
Vekt med målområde 1 - 2000 gram.
Utstyr for å tørke sanden.