Lage pute

Beskrivelse: 

I dette undervisningsopplegget skal elevene framstille en pute fra ide til ferdig produkt.

Foto: Hans / Pixabay.com
Lisens: PD

Lage en inspirasjonscollage, ideskisser av form, dekor og presentasjonstegning.

Det skal lages mønster til puta.

Putetrekk skal vrangsyes, størrelse, form, stoff og dekor er valgfritt.

Innerputa skal være fylt med vatt. Du kan enten bruke en ferdig innepute eller lage en selv. Puta må ha en åpning.

Det skal i etterkant skrives en kort egenvurdering av eget arbeid.

Ressurser

Eleven følger oppgaven slik den er beskrevet i vedlagt fil.

et utvalg stoffer

fyll - vatt

symaskin