Aktiv effekt

Beskrivelse: 

Regne ut aktiv effekt ved hjelp av pythagoras.

Ressurser