" I chose to look the other way"

Beskrivelse: 

Undervisningsopplegget har fokus på HMS. Utgangspunktet er diktet "I chose to look the other way" av Don Merrill som er et forståelig og konkret dikt. Diktet er basert på en sann historie. Opplegget inkluderer ordinnlæring og forståelse av innholdet ved hjelp av kahoot-quizer og film (10 min). Elevene skal deretter skrive en tekst der de gjør diktet om til en fortelling.

Førstrategi:

Som førstrategi brukes glosequizen for å sikre bedre forståelse av diktet. Det bør leses høyt av elever.

Undervegsstrategi:

Som en undervegsstrategi kan det være lurt å spørre elevene hva de tror skjer i neste vers for å skape nysgjerrighet, og gi dem en agenda mht å følge med videre. Etter lesing samtales det rundt diktet og innholdet relateres til programtimer og praksisperiode. Neste quiz som fokuserer på innholdet står så for tur.

Skrivearbeid/muntlig arbeid:

Etter disse aktivitetene har elevene noenlunde kontroll på innholdet i diktet og kan begynne å skrive teksten (se ressurser). Det kan være nyttig å lage en skriveramme med spørsmål for svaktpresterende elever (se ressurser). Diktet kan også være utgangspunkt for samtale rundt HMS i skoleverkstedet/praksis og knytte dette til diktet.

Elevene jeg har i en byggklasse så ut til å like opplegget og flere overrasket med flittig tekstskriving. Noen elever hadde god hjelp av spørsmål til diktet for å formulere seg i teksten.

Lærer må lage seg en konto på kahoot! Dette gjøres enkelt ved å google get kahoot! Trykk på public og søk på tittelen til diktet. Da kommer det opp noen quizer, en øver gloser og en annen innhold. Diktet googles enkelt og skrives ut til elevene.