Lamb and Jamie Oliver

Beskrivelse: 

Bakgrunn: I RM programfag lærer klassen hvordan man parter lam og gris, om forskjellige muskelgrupper, om kjøttstykker, hvor de kommer fra, og hvordan de eventuelt kan brukes i matretter. Klassen skal lage matretter på kjøkkenet.

Beskrivelse: Dette er et 2 timers opplegg (90 minutter) som knytter videosnutter, lytting, snakking og skriving om programfaget til kompetansemål i engelsk og praksis på skolekjøkkenet.

Fokus er på å lære faguttrykk gjennom media, diskutere mat i sammenheng/kontekst og i samarbeid med elevene.

Elevene får oppgaveheftet utdelt (se vedlegg). Gå gjennom oppgavene på side 1 der elevene skal prøve å finne svarene i det første klippet (ca. 1,5 minutter) om ‘partering av et helt lam’. Klassen går først gjennom oppgavene før de ser videoen og diskuterer svarene parvis. Mange oppgaver bør stå igjen ubesvart, fordi Jamie Oliver snakker veldig fort, og går gjennom partering av et helt lam veldig raskt. Vis videoen en gang til. Få elevene til å snakke om og utvikle komplette svar som hver gruppe deretter kan presentere for klassen. Hvert par får 1-2 oppgaver som de presenterer for klassen.

Lærernes rolle er å holde diskusjonen i gang, få elevene til å utdype svarene og formulere begrunnelser muntlig ut fra sine samtaler, notater og egen hukommelse etter å ha sett videoen.

Arbeidet med det første oppgavearket bør ta ca. 15-20 minutter totalt.

Gjenta prosessen med de to siste sidene og den andre videoen der Jamie Oliver lager en lammeskulder (roast), med forklaringer, begrunnelser og ‘side dishes’ (mashed potatoes, steamed kale, warm mint-caper gravy). Les først gjennom oppgavene, slik at elevene vet hva de skal se etter. Vis videoen og gi tid til samtale og nedskriving av svarene. Gjenta.

Bruk resten av timen til å snakke om kjøtt, matretter, begrunnelser og forklaringer av prosesser, økonomi, økologi, etikk, hygiene/HMS, arbeidsprosesser, utstyr, osv.

Tilknytting til Programfag:

Klassen er nå klar til å gå på kjøkkenet og lage et ‘Roast Lamb’ med kjøttstykket de selv har partert.

Hver oppskrift er mat nok til 4-6 mennesker og tar 4-5 klokketimer å lage.

Klassen får trening i matlaging og i presentasjon og servering av maten på skolekjøkkenet på engelsk, samt i å skrive en ‘menu item’ eller ‘Today’s Special’ og en refleksjon.

Oppgaver:

In the video, Jamie Oliver explains (very quickly) how to ‘part’ or butcher a lamb. http://www.youtube.com/watch?v=F3vjvrR9khE

Jamie Oliver names the ‘parts’ or ‘cuts’ of a lamb. Where are they on the lamb’s carcass? Can you give an example of how they might be used?

  1. Leg
  2. Breast/Belly
  3. Saddle
  4. Chops
  5. Rack of Lamb
  6. Shoulder

How does Jamie Oliver suggest that the breast/belly be prepared?

What does Jamie Oliver say about the ‘Chop?’ How do Norwegians eat lamb chops? Are they different from the French method?

What does Jamie Oliver say about the shoulder? Why would he say this?

Why does Jamie Oliver recommend that people learn to cook every part of a lamb?

What special equipment does Jamie Oliver use to ‘part’ this lamb?

Who is the audience that Jamie Oliver is speaking to? Students, Children, Professional Cooks, Normal People? How do you know?

In this video, Jamie Oliver shows us how to prepare a lamb shoulder. http://www.youtube.com/watch?v=lhWIrf-9_gw (24.01.2013 10:47AM)

What is special about a shoulder ‘roast?’ Is it a popular cut?

What ingredients does Jamie Oliver use? Why? Are they special, or hard to find?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

What special ‘processes’ does he use to prepare the lamb shoulder? Why?

What equipment does he need to prepare this shoulder roast?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Jamie Oliver tells us the ‘trick’ of making the roast extra tender. What is the trick, and why does it work?

Who is the audience that Jamie Oliver is speaking to? Students, Children, Professional Cooks, Normal People? How do you know?

What does Jamie Oliver suggest you do when the roast is in the oven? Why?

Jamie Oliver also shows us some side dishes to be served with the roast lamb shoulder.

1.

2.

3.

4.

In all, what are the ‘good’ reasons to make a lamb roast?