Bok til alle (Leser søker bok)

Beskrivelse: 

Undervisningsopplegget er inspirert av arbeidet til foreningen "Leser søker bok" (se nettressurs).

Dette er et gruppearbeid som kan passe for elever på VG1 helse og oppvekst, VG2 barn og ungdom og VG2 helsefagarbeider. Resultatet skal bli en dramatisering/presentasjon, med hovedvekt på muntlig aktivitet.

Elevene reflekterer rundt litteratur, tilgangen på dette, og hvilken betydning høytlesning kan ha for mennesker i ulike situasjoner. De skal også lære seg å se dette i sammenheng med deres egen posisjon som yrkesutøvere.

Du og gruppen din samarbeider om å finne en situasjon hentet fra omsorgsyrket, hvor det passer med høytlesning. For eksempel:

  • Morgensamlingen i barnehagen?
  • Eventyrlesning på SFO?
  • Lese for dement pasient på et sykehjem?
  • Lese historier om håp og styrke for en uhelbredelig syk pasient på et sykehus?
  • Lese artikler fra lokalavisa for svaksynte brukere?
  1. Velg en bok, novelle eller et eventyr som passer til denne målgruppen. Velg et utdrag fra boka som dere synes passer godt til å eksemplifisere situasjonen.
  2. Framfør situasjonen gjennom rollespill. Dere velger selv hvordan dere vil gjøre dette. En av dere kan for eksempel «spille» høytleser, de andre spille «brukere». Dere kan også bytte på å være høytleser.
  3. Velg hjelpemidler for å skape passende stemning til presentasjonssituasjonen. For eksempel kan bakgrunnsbilder og rolig bakgrunnsmusikk sette stemningen. Kanskje passer det med levende lys, eller kanskje vil dere servere te til oss «på gamlehjemmet»?
  4. Etter høytlesningen kan gruppen samlet gjøre rede for hvorfor dere valgte slik dere gjorde, og hva som var intensjonen deres med disse valgene.


Vurderingskriterier

Kompetanseområder

Karakter 1-2

Karakter 3-4

Karakter 5-6

Valg av litteratur og situasjon

Det er liten eller ingen sammenheng mellom litteraturen og situasjonen som presenteres.

Litteraturen kan passe til situasjonen. Elevene har noen argumenter for hvorfor de valgte som de gjorde.

Litteraturen passer meget godt til situasjonen som presenteres. Elevene viser at de har reflektert godt rundt valget, og kan argumentere godt for hvorfor de valgte slik.

Utførelsen av presentasjonen

Presentasjonen kommer sent i gang, er for kort, eller elevene tuller bort mye tid.

Presentasjonen er innenfor tidsrammen.

Presentasjonen har mangler som kunne vært unngått med bedre øvelse og planlegging.

Presentasjonen har god flyt i handling og utførelse.

Høytlesningssituasjonen varer i ca. 10 minutter, og elevene er konsentrerte og fokuserte.

Bruk av stemningsskapende hjelpemidler (f.eks sammensatt tekst, lyd, kulisser, bilder)

Elevene har ikke brukt hjelpemidler, eller brukt hjelpemidler på en lite hensiktsmessig måte.

Elevene har tatt i bruk noen hjelpemidler.

Hjelpemidlene kan stå i sammenheng med presentasjonen.

Elevene har gjort god bruk av hjelpemidler for å skape passende stemning.

Bilder/musikk/andre effekter står i sammenheng med presentasjonen, og underbygger og skaper stemning.

Formidlingen

Stoffet virker ukjent for elevene. Det er lite flyt og unødvendige pauser og støy i opplesningen.

Formidlingen har grei flyt, og lite unødvendig støy og pauser. Noen steder har høytlesningen god flyt og fint tempo.

Gruppen formidler tydelig, med godt tempo og god uttale. Det er tydelig at elevene har øvd og at stoffet er kjent.

Omfang: 3x2 timer.

1 uke: intro til temaet, presentasjon av oppgaven, samtale og refleksjon.

2 uke: jobbe med prosjektet

3. uke: framføring

Presentasjonslengde: Ca. 20 minutt (10 minutt framføring, 10 minutt samtale i etterkant).

Grupper: Dere velger selv grupper, 3-4 personer. Dere får samlet gruppekarakter.