Dramatisering av novellen "Bundet til et tre i skogen" av Karin Sveen

Beskrivelse: 

Dramatisering av novellen "Bundet til et tre i skogen" av Karin Sveen.

Novellen handler om en liten gutt og jente som går tur i skogen. Etter en stund kommer de to store guttene, Åge og Lyder. Novellens høydepunkt er når Åge og Lyder tar gutten med makt, kler av han, binder han fast til en maurtue og tisser på han.

Novellen er enkel å dramatisere i klasserommet, og har et tema som engasjerer elevene.

Temaene (oppvekst, mobbing) passer for alle programområder, men kanskje spesielt for helse og oppvekst.

Det er en fordel om man har gått gjennom novellesjangeren på forhånd, og snakket litt om kjennetegn.

1. Les novellen sammen, pek på/repeter novellekjennetegn

2. I novellen møter man 4 personer, elevene deles derfor inn i grupper på 4.

3. Elevene må:

- fordele roller

- lage replikker (store deler av novellen er fortellende tekst uten dialog, elevene må derfor gjøre om mye av teksten til replikker, slik at publikum forstår hva som foregår.)

- øve på dramatiseringen (bruk grupperom)

- presentere sin "tolkning" til resten av klassen

En alternativ måte å jobbe med novellen på i barne- og ungdomsarbeiderfaget kan være å inkludere novellen i et større pedagogisk opplegg for en barnegruppe. (Dramatisering eller dukketeater.)

Lærer må bestemme om oppgaven skal vurderes med eller uten karakter

Rom, grupperom