Anbud på legging av listverk i klasserommet

Beskrivelse: 

Et lite praktisk prosjekt i måling og beregning av lister til klasserommet.

Inntroduksjon av prosjekt

Elevene måler opp og beregner. Fører på datamaskin. Legger inn i Fronter.

Felles fremlegging av anbud

Avslutning og valg av anbud

Målebånd. Skrivesaker og kalkulator