Dikt for gutta

Beskrivelse: 

Dette er et opplegg som skal sette fagstoffet om lyrikk inn i en kontekst gutta kanskje vil like. Opplegget inneholder tre dikt fra diktsamlingen "Dikt for gutta" (Kagge (Red.), 2011). Det inneholder også et dikt av Arne Hjeltnes, et av Jan Erik Vold og en rap av gruppa Endless. Alle filmsnuttene er hentet fra Youtube.

  • Innledning der en snakker med elevene om hva lyrikk er, og hvilke erfaringer de har med diktlesing og dikttolkning.
  • Reflektere over hva dikt kan handle om og hvordan dikt kan formidles.
  • Se de seks diktene i Prezi-presentasjonen. Stoppe opp etter hvert dikt og tolke innholdet. Innholdet skal kunne overføres til flere livsområder enn en først kan få inntrykk av. I filmen der Jan Erik Vold framfører "Kulturuka", bør en se begynnelsen av nyhetssendinga som kommer etter diktet. Det bidrar til en god latter.
  • Gjennomgå fagbegrepene i siste sirkel i presentasjonen. Dele ut ark med teksten til "Refleksjon" av Endless og finne virkemidler i dikt i teksten.

Hvis presentasjonen ikke kommer fram, skift nettleser.

Læreplanmålene fra TIP og EL er lagt inn for at undervisningsopplegget skal komme opp i søkekombinasjonen norsk og TIP/EL. Disse læreplanmålene er derfor ikke relevante for undervisningsopplegget.

Teksten til "Refleksjon" ligger som link til nettside for å ikke bryte regler om opphavsrett. Øvrige linker som er brukt i presentasjonen:

http://www.youtube.com/watch?v=R0k1Sa8df78

http://www.youtube.com/watch?v=taYcQBALC6I

http://www.youtube.com/watch?v=mKij96n6W44

http://www.youtube.com/watch?v=juTQWD7DofU

http://www.youtube.com/watch?v=nIxlnk0y1d4

http://www.youtube.com/watch?v=T3IZzr9jAl8

PC, Internett