Debatt: EL-bil

Beskrivelse: 

Elevene skal være kjent med teori om debatt. Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i artikler fra ulike nettsider.

Forarbeid til dette opplegget er gjennomgang av teori knyttet til debatt og diskusjon. Dette opplegget blir derfor en oppfølging av teoristoffet og skal munne ut i en skriftlig oppgave.

Fagbegreper elevene må kjenne til: paneldebatt, ordstyrer, debattinnlegg, argumentasjonsteknikk.

Se den delen av Aktuelt på NRK 4. februar 2014 som handler om elbil.

 • Hvilket syn har de forskjellige debattantene?
 • Hvilken yrkesbakgrunn har de?
  • Øystein Stray Spetalen – investor
  • Frederic Hauge – leder i Bellona
 • Ta opp ordet «rekkeviddeangst» og måten nye ord blir til ved endrede behov.

Det kan også være aktuelt å se hele eller deler av programmet «Debatten» på NRK TV fra 6. februar 2014.

 • Hvilket syn har de forskjellige debattantene?
 • Hvilken yrkesbakgrunn har de (de fire i panelet er uthevet)?
  • Øystein Stray Spetalen – investor
  • Frederic Hauge – leder i Bellona
  • Jens Stoltenberg – leder i Arbeiderpartiet
  • Ketil Solvik-Olsen – samferdselsminister (FrP)
  • Abid Q. Raja – stortingspolitiker (H)
  • Ove Bengt Berg – Statsviter og skribent
  • Erik Haugstad – sjåfør, Unibuss
  • Kari Asheim – avdelingsleder for transport, Zero
  • Anders Hammer Strømman – Professor, NTNU
  • Inger Elisabeth Sagedal – kommunikasjonssjef, NAF
  • Espen Olsen – Informasjonssjef, Toyota Norge
 • Hvordan jobber ordstyreren?
 • Hvorfor får noen fra publikum si noe?

Skriftlig oppgave:

 • Skriv et debattinnlegg der du er positiv til elbil.
 • Skriv et debattinnlegg der du er negativ til elbil.
 • Skriv et debattinnlegg som handler om miljø og transport.
 • Skriv et debattinnlegg som handler om transport, skatter og avgifter.

Jeg valgte å bruke debatten i Aktuelt fordi den var kortere enn Debatten. Selv om paneldebatten er bedre i Debatten, vurderte jeg det til at det tok for lang tid før de kom til saken der. Det går likevel an å hoppe litt i sendingen for å få med bruken av ulike fagpersoner som sitter blant publikum.

PC, Internett