NATURSTI MED LITTERÆRE VIRKEMIDLER - poster klare tll å henge opp!

Beskrivelse: 

Målet er å få litterære virkemidler og begreper for novelle og lyrikk godt under huden. Metoden passer til kinestetisk og taktil læringsstil. Dette er et opplegg som passer alle linjer på yrkesfag. De skal bevege seg ut, og teste ut ulike litterære virkemidler i praksis. Jeg lot dem jobbe individuelt, men par går også bra. De kan ta bilder underveis, men de klarer seg fint med bare penn og papir.

Vis elevene oppsettet for analyse av skjønnlitteratur. Gå gjennom hva de ulike begrepene betyr. Deretter slippes elevene løs for å lete etter poster. De leverer inn, og/eller framfører hva de har kommet fram til. Det tar minst en dobbelttime å gjennomføre opplegget avhengig av hvor mye de kan fra før.

For de tekniske kan oppgavene legges ut med QRkoder istedet for vanlige lapper som henger rundt. Ellers er det viktig at elevene kommer seg ut av klasserommet og også ut av bygningen.

Penn og papir, evt I-pad, mobiltelefon, pc. Postene som ligger vedlagt. Velg evt postene med QRkode.