Dementia-wiki

Beskrivelse: 

Elever skal lage en wiki om demens i engelsktimene. Den skal inneholde informasjon om ulike former for demens og behandling av personer med demens, knyttet til arbeid i programfagtimer og erfaring fra utplassering.

 Foto: Science Photo Library, NTB Scanpix. Lisens: CC-by-nc-sa. Kilde: ndla.no

Wikien kan være et samarbeidsprosjekt for en hel klasse, eller mindre grupper. Opplegget har hovedfokus på skriftlige og digitale ferdigheter.

Elever skal utvikle sin faglig kunnskap om demens og samarbeider om et større IKT-basert prosjekt.

Grunnleggende ferdigheter:

- Å kunne skrive

- Digitale ferdigheter

Engelsklærer: Lærer om / frisker opp sin kunnskap om å jobbe med wikier. Han / hun tar ansvar for opprette en wiki (f. eks på wikispaces.com).

Forberedelser: Engelsk- og programfaglærer: Planlegger på forhånd når tema demens tas opp i timer. Dette må sees i sammenheng med utplassering av elever. De skal også drøfte hvilke underkategori innenfor hovedtema «demens» skal tas opp på wikien, disse baseres på kompetansemål fra programområde for helsearbeiderfag. Elever / programfaglærer: Utplasseringsplass (som gir elever erfaring av å jobbe med personer med demens) må avtales.

Plan for opplegget: Elever trenger å tilegne seg kunnskap om demens, samt ordforråd som trenges for å skrive om tema på engelsk. Tema jobbes med i både programfag- og engelsktimer.

Forslag.

Uke 1: Programfagtime om demens, engelsktime om å jobbe med en wiki.

Uke 2 – 3: Elever skal jobbe med tema demens i både programfag- og engelsktimer.

Uker 4 – 7: Elever på utplassering. De skal skrive logg om observasjoner rundt personer med demens og behandlingsmåter, eventuelt begynne å føre inn informasjon om behandling, observasjoner osv.

Uker 8 – 11 (? avhengig av hvor mye tid man har til disposisjon i engelsktimer): utvikle wikien.

Med wiki er egenvurdering og vurdering av andre en naturlig del av arbeid. Det at wikien er delt (med enten klassen eller hele verden) gir positivt press for å gjøre en god jobb. Eleven får individuelle karakter ut fra språket og andre mål fra engelsklærerplan. Her er det viktig at elevene holder styr over hvilke sider / deler av wikien hver enkelt har skrevet. De kan for eksempel:

  1. Lag en liste med lenke til de sidene de har skrevet
  2. Pass på at det står ett elevnavn på hver side (navn kan gjerne være brukernavn eller et annet navn som identifiserer, forutsatt at engelsklærer har en liste over navn)
  3. Kopier teksten de har skrevet, lim inn i et Word dokument, skriv hvilke sider teksten er tatt fra, og lever til engelsklærer.

Gruppekarakter gis for hele wikien, i samarbeid med programfaglærer.

Oppfølging: Del wikien med andre helsearbeider elever i fylket / landet. Be om tilbakemelding, eventuelt få til et samarbeid med interesserte elevgrupper for å utvikle wikien videre.