Foredrag om håndhygiene

Beskrivelse: 

Dette opplegget kan både brukes i norsfaget alene eller sammen med et fag på HO.

De grunnleggende ferdighetene:

Elevene skal trene på muntlige ferdigheter gjennom å holde et foredrag eller en tale om hvor viktig det er med god håndhygiene.

Presentasjon

Yrkesretta opplegg i norsk eller i samarbeid med HO

I norskfaget må man gå gjennom retorikk og retoriske virkemidler

I programfaget får elevene nødvendig bakgrunnskunnskap

Oppgave/sluttprodukt:

Tenk deg at du skal overbevise klassa di om at man bør ha god håndhygiene. Lag et foredrag som du skal framføre for klassa.

Fotograf: Åse Mørch Reiersen

Ressurser

Forslag til gjennomføring

Norskfaget:

Gjennomgang av etos, patos og logos

La elevene ha idemyldring (gruppevis eller felles) rundt følgende punkter:

  • Hvorfor de selv har troverdighet når de snakker om dette temaet - etos

  • Hva er det som fysisk skjer når man vasker henda/ikke vasker henda - logos

  • Hvorfor viktig? – logos og patos

  • Konsekvenser ved dårlig håndhygiene - patos

Jobbe individuelt med å lage foredrag

Vurdering:

Elevene kan få vurdering i norskfaget alene, eller i både norsk- og programfaget. Vurderingskriteriene avklares med klassen.