Søken etter det gode liv

Beskrivelse: 

Tema: Kulturmøte

Tverrfaglig samarbeid mellom samfunnsfag og norsk på vg2 yrkesfag på alle programfag.

Grunnleggende ferdigheter: Eleven skal trene på å utvikle muntlig ferdighet gjennom samtale, intervju og presentasjon. I tillegg skal de øve på skriftlig ferdighet gjennom skriftlig refleksjonslogg.

Produkt:

  • Intervju

  • Refleksjonslogg der du reflekterer over eget arbeid og egen læring

Presentasjon

  1. Presenter intervjuet for de andre i klassen. Bruk powerpoint.

  2. Dramatiser intervjuet ved å gjenskape intervjusituasjonen.

Se vedlegg for flere detaljer