Volangskjørt - arbeid med begreper knyttet til sirkelen

Beskrivelse: 

Oppgaven omhandler begreper og formler knyttet til sirkelen. Oppgaven egner seg trolig best som samtale/diskusjon, eventuelt som en samarbeidsoppgave.

Oppgaven egner seg for elever på DH når de har fått noe kjennskap til begreper innenfor tekstilfaget. Det kan være nødvendig å definere hva et volangskjørt er sammen med elevene.

Det er selvfølgelig mange muligheter for å bygge videre på denne oppgaven.

Ressurser

Skrivesaker, oppgaveark. Kan også være lurt med vanlige A4-ark som elevene "bretter til" som et stoffstykke - det fungerer godt som konkretisering av oppgaven.