Fiskeboller - arbeid med oppskrift, antall porsjoner, samt svinn.

Beskrivelse: 

Oppgavene tar utgangspunkt i en oppskrift på fiskeboller fått av programfaglærere på RM.

Elevene må løse ulike oppgaver:

- Beregne total vekt på fiskefarsen

- Beregne antall fiskeboller

- Beregne antall porsjoner oppskriften holder til

- Beregne mengde hysefilet dersom det skal rekke til 150 porsjoner

- Finne mengde svinn ved hjelp av matvaretabellen

- Begrunne hva som er mest lønnsomt å kjøpe: Rundfisk og fietere selv, eller ferdig filetert fisk.

(Prisene i oppgave 2b må fylles ut selv, evt be elevene undersøke)

Skrivesaker, oppgaveark, tilgang på matvaretabellen (PC e.l.)