Lapskaus - mengdeberegning, svinn, råvarepris

Beskrivelse: 

Oppgavene tar utgangspunkt i en oppskrift på lapskaus fått av programfaglærere på RM.

Elevene må løse ulike oppgaver:

- Mengdeberegning når antall porsjoner øker

- Bruke matvaretabellen og finne svinnet for de ulike råvarene

- Beregninger knyttet til svinn

- Beregne råvarepris

Oppgavene som omhandler svinn kan være noe vanskelig med tanke på prosentregningen.

NB! Prisene i oppgave 3 må fylles ut selv, evt at elevene undersøker dette (i så fall kan en antakelse i forkant av at man undersøker de faktiske prisene være et godt utgangspunkt for diskusjon).

Ressurser

Skrivesaker, oppgaveark, tilgang til råvarer med tanke på konkretisering?, tilgang til matvaretabellen (PC)