Modellskip (TIP)

Beskrivelse: 

Mål for undervisningsopplegget: Elevene skal bygge og male et modellskip. Arbeidsprosessen skal dokumenteres på engelsk i en arbeidslogg, samt presenteres for klassen og faglærere.

1. Arbeidsfase: Elevene velger blant et begrenset utvalg skip som skolen har kjøpt inn. Elevene skal deretter bygge skipet og male det.

2. Arbeidslogg: I løpet av byggeprosessen skal elevene føre en arbeidslogg på engelsk (se vedlegg 1). Her skal de kunne gjøre rede for selve arbeidsprosessen, og dette innebærer at de må kunne beskrive fremsteg, metoder og relevant verktøy, mao. vokabular som har å gjøre med maling, klipping, liming, skjøting, etc. Elevene forventes også å kunne gjøre rede for forskjellige komponenter på skipet, dvs. kunne forklare hva de forskjellige delene heter og de brukes til. Elevene skal kunne gjøre rede for skipets sammensetning ved bruk av et relevant maritimt vokabular. Lærer hjelper elevene å finne kilder for dette, og det forventes at elevene tar notater mens de jobber for å kunne utarbeide en innholdsrik arbeidslogg.

3. Muntlig presentasjon: Elevene skal presentere skipet, arbeidsprosessen (med utgangspunkt i logg) og også kunne fortelle om det historiske skipet, det vil si lære seg litt om skipets historie, virke og tekniske data. Da elevene er elever ved en maritim skole, forventes det at de viser en viss grad av teknisk innsikt på dette området - selv om det er språket som står i fokus. Elevene må også kunne bruke vokabular som beskriver skipets bevegelse på havet og de fysiske omgivelsene der. Se vedlegg 2.

Som et artig innslag kan klassen også kåre det flotteste skipet til slutt.

Skriftlig og muntlig vurdering (engelsk) / vurdering programfag

Utstyr: Modellskip, verktøy og verksted.

Forarbeid TIP-lærer: Skaffe relevant utstyr, verktøy samt utarbeide vurderingskriterier for eget fag.

Forarbeid engelsklærer: Sette seg inn i relevante faguttrykk for programfaget samt utarbeide vurderingskriterier for eget fag.