Å lage forside til roman

Beskrivelse: 

Elevene velger seg en roman, leser og diskuterer i lesesirkler ut fra spørsmål og stikkord fra lærer. Deretter lager de en ny forside til sin roman og presenterer denne for klassen. Hensikten er å både jobbe med romansjangeren og sammensatt tekst.

Lærer gjennomgår romansjangeren, gjerne med et historisk tilbakeblikk. Sentrale begreper som gjennomgås: komposisjon/dramaturgi, synsvinkel, miljø- og karakterbeskrivelser, språkbruk, tematikk, etc. Viser frem en roman med ulike forsider. Elevene velger seg en roman, eventuelt samme roman. Elevene leser romanen hjemme som lekse, og jobber på skolen med generelle oppgaver som skal diskuteres i klassen/grupper, knyttet til fagbegreper som er gjennomgått. Målet er at elevene skal ha gjort seg opp en tolkning av romanen før de starter med illustrasjon. Elevene jobber individuelt med å lage ei forside, og har et spesielt fokus på at forsida er en tolkning av romanen. De kan illusterere boka digitalt, tegne, ta fotografier, etc. Deretter skal de presentere forsida for klassen og begrunne de valg som er gjort, med bakgrunn i tolkningen. Presentasjonen blir vurdert.

Viktige stikkord i vurderingssituasjonen:

- bruken av fagbegreper

- originalitet

- at forsiden gjenspeiler en tolkning av teksten

- plassering/fargebruk/lys og skygge/balanse/teksttyper/harmoni

- tydelig etos, logos og patos

Roman, pc/Mac, tegneprogram, annet utstyr til illustrasjon