Muntlig presentasjon med bevisst bruk av retoriske appellformer

Beskrivelse: 

Samarbeid mellom norsk og programfag Vg2 Helsearbeiderfag.

  • Du skal holde en muntlig presentasjon i norskfaget – der du bruker digitale hjelpemidler og bevisst bruker de retoriske appellformene. Presentasjonen skal være knyttet opp mot praksisoppgaven du leverte inn etter utplasseringen i Vg2 Helsearbeiderfag.

Elevene skal bruke innleveringsoppgaver de har gjort skriftlig - og tilrettelegge for muntlig presentasjon. Oppgavene er knyttet til utplassering innenfor programområdet Vg2 Helsearbeiderfag. Oppgaven er allerede levert og det faglige innholdet vurdert av programfaglærer. Norsklærer vurderer kun den muntlige presentasjonen, ikke faginnholdet. (Dersom programfaglærer og norsklærer vil, er det selvfølgelig fullt mulig at det faglige innholdet også vurderes i presentasjonen. Da må både programfaglærer og norsklærer være tilstede under presentasjonen.)