Prøysen i klasserommet

Beskrivelse: 

Gjennomgang av både novellekjennetegn og informasjon om Alf Prøysen. Elevene jobber med elevhefte og skriver svarene i et skjema. Heftet leveres inn og kan brukes som utgangspunkt for en muntlig samtale med vurdering.

Lærer gjennomfører en idémyldring med klassen om hva de vet om Alf Prøysen. Deretter får elevene utdelt et arbeidshefte. De skal gå inn på hjemmesiden til Prøysenhuset og svare på spørsmål som gjelder Prøysens oppvekst og forfatterskap. Noen av spørsmålene kan elevene greie å svare på uten å lete opp svarene. Deretter gjennomgås disse spørsmålene. Lærer gjennomgår så novellesjangeren, og snakker med elevene om hvordan vi kan kjenne igjen novelletrekk i en tekst. Lærer eller en av elevene leser deretter "Gammal gjeld" fra samlinga Dørstokken heme. Det kan være utfordrende å lese teksten for elevene fordi den er skrevet på dialekt, så kanskje er det greiest at faglærer leser teksten. Deretter skal elevene jobbe med spørsmålene i heftet, som er både direkte og indirekte knyttet til teksten. Novella passer også godt som utgangspunkt for en fagsamtale om novellesjangeren og Prøysens forfatterskap, eller som utgangspunkt for å snakke om språk (dialekter, sosiolekter, etc.).

Elevene kan levere inn heftet og få godkjent/ikke godkjent, eller heftet kan være utgangspunkt for en individuell fagsamtale. Da bør vurderingskriteriene være knyttet til muntlige ferdigheter.

Internett/oppslagsverk