Fagsamtaler om roman

Beskrivelse: 

Elevene har lest en roman og fått en gjennomgang av romansjangeren. De jobber i grupper med oppgaver knyttet til romanen og har en fagsamtale med lærer i etterkant, som blir vurdert med karakter.

Temaet er romansjanger, og elevene får presentert en del romaner beregnet på elever. De velger seg en roman, og det anbefales at flere leser samme roman. Lærer gjennomgår romansjangeren i klassen og deler ut et skjema med begreper som er sentrale. Begrepene blir gjennomgått, og elevene fyller selv inn i skjemaet hva de ulike begrepene betyr/hvilken funksjon de har. Deretter skal elevene begynne å lese.

Elevene får to uker til lesinga, og må lese både hjemme og på skolen. Etter at to uker er gått, skal elevene sitte sammen (de som har lest samme bok) og diskutere innholdet i romanen de har lest, med utgangspunkt i skjemaet som har vært gjennomgått tidligere. De får selv lov til å skrive noen stikkord i skjemaet, som har en egen kolonne beregnet på den romanen de leser. Skjemaet kan de ha med seg til fagsamtalen. Fagsamtalen vil ha et fokus både på faginnhold og samtaleformen, så det er ikke hensiktsmessig for elevene å lese rett fra skjemaet sitt. Gjennom fagsamtalen får lærer et godt inntrykk av elevens innsats og opplevelse av romanteksten. Elevene får selv lov å vurdere sin egen presentasjon under fagsamtalen, og faglærer setter karakter basert på elevens vurdering og egen vurdering.

Se skjema i vedlagt tekst

Roman/arbeidsskjema fra lærer