Budsjett og regnskap - "Sy luhkka"

Beskrivelse: 

Innenfor programfaget produksjon, skal elevene lage enkle håndverksprodukter relatert til ulike kulturer, håndverkshistorie og trender. Skolen vår ligger i et område med relativt nær tilknytning til det samiske, både historisk og i dag. Vi har derfor valgt at elevene skal sy seg hver sin Luhkka (en samisk «poncho»).

I tilknytning til dette prosjektet skal elevene også konkretisere og begrunne eget produkt i forhold til blant annet økonomiske rammer, altså lage budsjett. Dette er også et av målene i matematikk.

Dette undervisningsopplegget handler om å lage budsjett og regnskap for luhkka-prosjektet. Andre ting fra matematikken som også berøres er prosentregning (rabatter og mva) og bruk av regneark.

I forkant av prosjektet lager elevene budsjettet for luhkkaen. (2 timer)
Når klassen bestiller samlet, påvirker dette kostnaden for frakt, og gir en del rabatter (prosentregning). I vår tilfelle er det snakk om 10 % rabatt og 0 kr i frakt ved bestillinger over 1500 kr.
Dersom læreren er påpasselig med å oppgi prisene uten mva, gir det en mulighet for å snakke om mva, og ytterligere prosentregning.

Underveis i prosjektet må elevene notere seg de reelle utgiftene og ta vare på eventuelle kvitteringer.

I etterkant fører de regnskapet og de kan eventuelt regne avvik. (2 timer)

Elevene leverer regnearket sitt digitalt som en innlevering. Mattelæreren vurderer oppsett av budsjett og regnskap, og bruk av Excel. Forslag til vurderingskriterier:

Læringsmål

Karakteren 2

Karakterene 3-4

Karakterene 5-6

·beregne avgifter

·forklare hva mva er og hvor stor den er

·regne ut pris med mva på 25 %

·beregne pris uten mva med forskjellige satser

·satsen for mva på matvarer, kino og persontransport

·gi eksempler på andre avgifter

·gjøre prosentvise beregninger på andre avgifter enn mva

·forklare fordeler og ulempermed avgiftene

·sette opp budsjett og regnskap

·kan forklare forskjellen på budsjett og regnskap

·sorterer i inntekter og utgifter

·forklare hva resultat er og finne det for henholdsvis budsjett og regnskap

·beregne avvik

·beregne saldo ut

·forklare nytteverdien av et avviksregnskap

·bruke regneark til å sette opp budsjett og regnskap

·regner ut verdier og skriver svaret inn i Excel

·bruker autosummer og formelfunksjoner i Excel til å gjøre beregninger

·presentere en god og oversiktig fremstilling

·legge til rette for at man enkelt kan endre enkeltverdier slik at hele regnskapet retter seg etter det

  • priser på begge typene ullstoff som brukes
  • mål for hvor mye materiale som trengs, både av ullstoffer, pyntebånd og sytråd
  • tilgang til regnearkprogram, f.eks. Excel
  • 3-4 mattetimer