Retorikk på byggfag

Beskrivelse: 

Praktisk oppgave i retorikk

Vg1 og Vg2 Byggfag

Forbered et innlegg etter tildelt appellform

To møter:

1 Byggherre og byggmester møtes og diskuterer løsninger for bygging av et privat bolighus. Diskusjonen dreier seg om man skal bruke asfaltplater eller vindduk.

Representanter for byggmesteren:

Elev1 (logos), Elev2 (etos) og Elev3 (patos) + Elev4 som er observatør med eventuelle hjelpekommentarer.

Representanter for byggherre:

Elev5 (logos), Elev6 (etos) og Elev7 (patos)

2 Entreprenør og tiltakshaver møtes og diskuterer hvor mye masse per meter som skal brukes i et gangveiprosjekt. Entreprenørs anbefalinger: 10 kubikk kult og 5 kubikk 0,20.

Representanter for entreprenør:

Elev8 (logos), Elev9 (etos) og Elev10 (patos) + Elev11 som observatør med eventuelle tilleggskommentarer.

Representanter for tiltakshaver:

Elev13 (logos), Elev14 (etos) og Elev15 (patos) + Elev16 som er observatør med eventuelle hjelpekommentarer.