Sommerblomster - et regneoppdrag

Beskrivelse: 

Mye god matematikk når man skal planlegge vårens sommerblomster.

Oppgaver i vedlagt fil.

Et vanlig klasserom holder. Men aller gildest hvis elevene selv kan se og måle. Da kan det selvfølgelig brukes andre mål på oppalsbord og plantepotter.