Digital billedfortelling

Beskrivelse: 

Elevene velger en tekst fra læreboka i engelsk. Teksten tolkes i form av digital billedfortelling basert på egne bilder. Sluttproduktet blir en video hvor elevene har lest inn tekst og lagt inn fotografier som underbygger budskapet.

Elevene jobber i par

Elevene velger en tekst de ønsker å tolke fra læreboka.

Elevene tar bilder for å underbygge innholdet

Settes samme til en digital billedfortelling.

Opplegget fungerer fint i norsk og engelsk.

Besvarelsen vurderes etter følgende kriterier:

·Kreativitet

·Teknikk

·Bruk av lys

·Komposisjon

·Flyt

·Illustrasjon

·Hvordan bildene henger sammen og gir mening

·Stemmebruk

·Samarbeidsevne (begge er representert)

·Innlevelse

PC, kamera