Helsemagasin

Beskrivelse: 

Mediefaglig magasin med naturfaglig innhold

Elevene skal lage et helse- og livsstilsmagasin. Elevene skriver hver sin artikkel med egne bilder og intervjuer. Artiklene sette sammen til et magasin med forside.

Ressurser

- Elevene finner et tema innen helse og ernæring de ønsker å fordype seg i.

- Elevene skal skrive en artikkel hver (dobbeltside) med egen bilder og intervjuobjekter

- Skal ha med faktaboks om temaet de jobber med.

- Naturfagslærer veileder elevene og påser at artikkelen er naturfaglig relatert

- Medielærer veileder elevene i journalistikk, grafisk og foto

I naturfag har elevene på forhånd gjennomgått næringsstoffer og fordøyelse

Dette er et prosjekt som har potensialet for å bli veldig omfattende.

PC, kamera og mulighet for å oppsøke intervjuobjekter