Lengder og arealer ved fotografering

Beskrivelse: 

Elevene skal lære seg å bruke fotokamera og få et forhold til ulike objektiver innen fotografering. I matematikk skal elevene måle lengder, regne arealer og gjøre om mellom enheter.

Elevene skal ta 2 bilder 1 meter fra en vegg, men henholdsvis 18 mm og 55 mm objektiv. Bildene bør inneholde samme objekt (f.eks medelev) som referanse på størrelsen.

Elevene tar deretter 2 bilder 3 meter fra veggen, med henholdsvis 18 mm og 55 mm objektiv.

Elevene måler hvor bredt og høyt område av veggen som dekkes på de ulike bildene og beregner arealet.

Elevene beregner hvor stort areal som dekkes fra 10 meter.

Svarene skal gjøres om til ulike enheter.

Fotoapparater med enten zoomobjektiv 18 - 55 mm eller faste objektiver, linjal, kalkulator