Mangfold i skogen

Beskrivelse: 

Gjennom en organisert aktivitetsdag i skogen får du innblikk i skogen som økosystem og mangfoldet der. Du kan studere de treslagene som finnes der, og du kan se på hvordan miljøet påvirker trær og andre planter.

Fotograf: Kim Unstad. Lisens: CC-by-sa

Ressurser

Læreren tar klassen med til en skog, gjerne blandingsskog dersom det er mulig. Finn ut av følgende:

 • Hvilke arter av trær kan du finne? Ta bilder av alle de ulike treslagene til bruk i rapporten.
 • Hvilke vekstvilkår har trærne? Ser du forskjell på trær som står midt inne i skogen og trær som står ute i kanten mot en åpning?
 • Hvis klassen har en instruktør med seg kan elever forsøke seg på å felle trær. Hvor stort volum har stokken og hvilke materialer (mengde og dimensjon) tror du at du kan ta ut av den?
 • Tidligere valgte en ut spesielle emner rett fra skogen for eksempel ”knær”, som ble brukt i rettvinklede overganger. Hvor ble de hentet fra og kan du finne andre eksempler på spesielle emner?
 • Skjær ut et stykke treverk (ca 1 kg) og ta med tilbake til skolen. Dette skal være utgangspunkt for et eget forsøk. Oppbevar trebiten i plastpose.
 • Turutstyr
 • Kamera (mobiltelefon)
 • Måleband
 • Sikkerhetsutstyr hvis dere skal felle trær:
 • Hjelm med visir og øreklokker
 • Vernebukse
 • Vernestøvler