SIKKER JOBBANALYSE (SJA) (alle bygg- og anleggsfagene)

Beskrivelse: 

Et svært yrkesnært opplegg som krever god bruk av språket og kunnskap om HMS og SJA - som som alle i bransjen MÅ kunne.

Valg av redskap

Vise hvordan man bruker redskapet med prosedyre, instruks eller manual. Skrftlig eller sammensatt tekst.

Gruppearbeid: Gå gjennom prosedyre og risikomomenter punkt for punkt.

Skriv ned risikoreduserende tiltak

Fyll ut og skriv under på skjema

Dette er et skjema som skal fylles ut også på virkelige arbeidsplasser. Fagpersoner ønsker at elevene skal være presise og nøyaktige i utfyllingen av skjemaet. Dette er noe alle arbeidstakere i bransjen MÅ kunne.

Skjema for sikker jobbanalyse (SJAskjema)

skjema skal ligge ved som fil her