TIP logg, rapport og instruks med vurderingsskjema og skriverammer

Beskrivelse: 

Dette undervisningsopplegget går over tolv uker, men kan gjøres på kortere tid dersom man ønsker det. Det er et tverrfaglig samarbeid mellom norsk, engelsk og om mulig programfagene produksjon og dokumentasjon og kvalitet.

Det er en fordel å gjennomgå alle teksttypene i norsk før engelsk slik at elevene er familiær med de ulike kravene og bare trenger å konsentrere seg om språkproduksjon og vokabular. Det anbefales å starte med logg på norsk. Det vil være avgjørende for kvaliteten på loggene at elevene tar notater i verksted. Dette kan gjøres på et notatark som programfaglærer oppbevarer og ber elevene fylle ut etter hver dag i produksjonen. Et alternativ kan være å be elevene om å ta digitale notater med smartphone og bruke strategier fra muntlig til skriftlig tekst som finnes her på fyr.ndla.no.

Det er best å starte med formativ vurdering og framovermeldinger med godkjent/ikke godkjent. Etter noen uker kan man ha innlevering(er) med karakter (erfaringen viser at det blir mer innsats med karakter). Etter fire til seks uker vil det være et godt grunnlag for å skrive rapport. Rapportskriving bør gjennomgås først i norsk på forhånd. Når rapporten er levert vil det være naturlig å forstette med logg på engelsk. Selv om man skriver logg hver uke er det mulighet for å gjennomgå og produsere instruksjoner. Dette vil bevisstgjøre hvordan man kommuniserer i logg og rapport. Det er mulig å lage skriftlige, muntlige og multimodale instrukser og språklærer må vurdere om man her skal yrkesrette eller bruke relevans for å engasjere elevene.

Det er mange muligheter for å samarbeide med programfaglærer om alle tre teksttypene, men spesielt instruks vil være mulig å gjøre muntlig i verkstedet.