Tørkeprosessen i treverk

Beskrivelse: 

Snekkertørt virke er trelast som er tørket til omlag 10-15 %. I dette forsøket skal vi følge tørkeprosessen i treverk gjennom å måle og presentere noen ulike variabler. 

(Fint å gjøre i etterkant av opplegget "Mangfold i skogen". Men kan også gjennomføres som et uavhengig opplegg.)

Du skal måle tre variabler, som alle vil si noe om tørkeprosessen til trebiten. Vekta vil gå ned i takt med at vannet forsvinner fra treverket. Samtidig vil prosentvis fuktighet kunne måles direkte i trebiten. En vanlig fuktighetsmåler for tre og betong kan benyttes. Følerne på måleren trenger noen millimeter inn i treverket og måler prosentinnholdet av vann i overflaten. Men du kan forlenge følerne ved å slå to spikere inn i treverket, og på den måten måle fuktigheten, for eksempel 5 centimeter inne i plankebiten din. Hvis du har noe bark igjen på trestykket, kan det være en ide å måle også her, da vil du kunne se om barken bidrar til å holde på fuktigheten.

Gjennomfør målingene med regelmessige mellomrom; minst to ganger i uken, men gjerne hver dag. Pass på at trebiten har omtrent like omgivelser hele tiden. For eksempel vil det være ugunstig at den ligger i vinduskarmen og påvirkes av om det er sol eller ikke.

Se vedlagt fil med forslag til hva elevene bør ha med i sin rapport.

En utskåret bit av nylig felt gran eller furu. Den kan være skåret som en plankebit på 25-30 cm, gjerne med litt bark på kanten.

Fuktighetsmåler for treverk.

Vekt med nøyaktighet på minst hele gram.