Modell av solfangeranlegg

Beskrivelse: 

Ved hjelp av et solfangeranlegg kan vi ta vare på energien fra solstrålene og lagre det i form av termisk energi (varmeenergi) i en varmtvannstank. I dette forsøket lager vi en modell av et solfangeranlegg og forsøker om det er mulig å lagre den i et enkelt system.

Se vedlagt fil som beskriver framgangsmåte og læringsaktiviteter.

En grunn kasse med glasslokk

En kveil (25 m) hageslange eller lignende med koblinger

En pumpe for drill med koblinger

En drill

En murerbalje eller lignende

En temperaturmåler av ute/innetype

Skjøteledning