Stasjonslek om energigivende næringsstoffer og blodsukker

Beskrivelse: 

 

Stasjonslek med praktiske og teoretiske oppgaver for grupper, for å øve seg på energigivende næringsstoffer og blodsukker.

Kan gjerne brukes som introduksjon til tema næringsstoffer i naturfag eller helsefremmende arbeid.

Læringsmål:

Synliggjøre hvilke matvarer de energigivende næringsstoffene finnes i.

Elevene skal forstå hvilke matvarer som gir et stabilt blodsukker.

 

 

Stasjon 1:

Ulike matvarer som inneholder karbohydrater, proteiner og fett – elevene/gruppene skal gruppere matvarene riktig og sette riktig navn på hver gruppe. Kan evt ta bilde av løsningen sin som svar.

 

Stasjon 2:

Ulike matvarer som inneholder forskjellige typer karbohydrater.

 

Stasjon 3:

Quiz om blodsukker

 

Stasjon 4:

Måle blodsukker på en eller flere i gruppa

 

Stasjon 5:

Ulike fettrike matvarer – gruppere i mettet fett og umettet fett

 

Oppsummere hva gruppene har kommet fram til i fellesskap. Bilder de har tatt kan vises på tavla. Diskutere og reflektere rundt svarene. 

Forberedelser:

Læreren må sette opp fem stasjoner og skaffe aktuelle matvarer (alternativt bilde av matvarer).

Skaffe blodsukkermåleutstyr, sjekke skolens retningslinjer for håndtering av spesialavfalll/blod, evt. smittefare (ROS)