Drage av resirkulert materiale

Beskrivelse: 

Elevene skal lage en drage av materialer de finner hjemme, og som har vært brukt før. Målet med dragebyggingen, er at elevene selv skal ha produsert et produkt av gjenvinningsmaterialer før de planlegger en aktivitet. 

Deretter skal elevene i helsefag lage en aktivitet for en selvvalgt gruppe, hvor hovedfokus er resirkulasjon og å bruke gjenbruksmaterialer. Om elevene velger å bruke drage eller lage en ny aktvitet er opp til dem.

I naturfagstimene brukes tiden til å lære om bærekraftigutvikling med fokus på resirkulering og gjenvinning, sånn at elevene har en forståelse av hva dette er og hvilken forskjell det kan gjøre for miljøet vårt.

I programfagstimene legges det vekt på litt om planlegging av en aktivitet for en gruppe, hva man bør tenke på og hvorfor det å planlegge er viktig. Skjemaet i vedlegget brukes for å lære planlegging av opplegg.

Elevene må levere inn rapport om hvordan de har laget dragen, utfylt aktivitetsskjema for egneplanlagt aktivitet og tenke over sin egen deltagelse i prosjektet. 

- Lim, teip, sakser og sterk tråd (regn 50 m tråd pr gruppe)

- Blomsterpinner eller gamle bambusgardiner, lette pinner på 40 og 50 cm

- Elevene skal ha med materialer hjemmefra som skal være resirkulert til å bygge dragen med

- Uteområde til å teste dragene