Bedriftsbesøk, vannkraftverk

Beskrivelse: 

I dette undervisningsopplegget skal Elevene skal besøke et vannkraftverk. Besøket skal munne ut i en artikkel, og en sammensatt tekst (Power Point-presentasjon).

Se rammemodellsoppgave

 

Veiledning:

·         2 x 4 timer på skolen i programfag

·         2 timer til artikkelskriving på skolen i norsktimene

·         Tilbakemelding på artikkel

·         2 timer til å lage Power Point-presentasjonen

·         1 time til gjennomgang av relevante formler

·         2 timer til praktiske beregninger

·         Tilbakemelding på praktisk beregninger

 

Se rammemodellsoppgave

 

 

Elevene skal besøke et vannkraftverk. Besøket skal munne ut i en artikkel, og en sammensatt tekst (Power Point-presentasjon).