Naturfag og TIP = Verdien av frokost

Beskrivelse: 

Vi skal se på hvordan kosthold påvirker arbeidsdagen i forholdt til effektivitet og utholdenhet. Vi ønsker å bevisstgjøre elevene på hvordan maten de putter i seg, eventuelt IKKE putter i seg, påvirker deres arbeidsdag, samt bevistgjøre viktigheten av en solid frokost. Dette forsøket kan også utvides ved å trekke inn elementer av ergometri i forhold til arbeidsstilling og utholdenhet. 

 Kompetansemål

Produksjonsfag: 

 • Forklare sammenhengen mellom ergonomi, helse og effektivitet

Naturfag:                           

 • Ernæring og helse: C6: Drøfte spørsmål knyttet til hvordan livsstil påvirker helsen

Opplegg (Tid: 2 naturfag dobbeltøkter og 2TIP dobbelttimer)

 • Naturfag: Intro: Diskutere temaet helse
 • TIP: Spise frokost, ta målinger av blodsukker, plotte i Excel og fysiske TIP-øvelser
 • TIP: Spise sunn frokost, ta målinger av blodsukker, plotte i Excel, og fysiske TIP-øvelser
 • Naturfag: Se på resultatene, oppsummere og skrive rapport

Fremgangsmåte:

 1. Naturfagelever introduserer temaet, helse og livsstil, for eksempel kostsirkelen.  De setter opp et Excelark på alles maskiner med tabell for blodsukkermålinger, samt en kolonne for hvordan de føler konsentrasjon og fysisk utholdenhet er fra 1-10, og hvordan dette kan lages til en kurve. Viser hvordan blodsukkermåleren fungerer.
 2. Alternativ: Hvis man ikke har blodsukkermåler, kan elevene eks kun lage Excelark hvor de kan skriver skala 1-10 ang konsentrasjon og fysisk utholdenhet.Ber elevene sette opp hypotesen. OBS: Ber elevene ikke spise frokost på utvalgt dag.
 3. TIP: Produksjonsøkt. Sorbetiskrem til frokost (få allergier – vann og sukker). Gjennomfører en vanlig dag på verksted. Ta observasjoner eks blodsukkermåling, før, rett etter og hver halvtime - og så en gang i timen fram til lunsj.
 4. TIP: Produksjonsøkt. Solid frokost: OBS: forhøre seg om allergier: Eks: 2 knekkebrød med avokado, skinke og et glass H-melk. Gjennomfører en vanlig dag på verksted. Ta observasjoner eks blodsukkermåling, før, rett etter og hver halvtime - så en gang i timen fram til lunsj.
 5. Naturfag: Oppsummerer. Lager kurver, setter opp rapport, med tanke på hypotesen, fremgangsmetode (dette kan læreren hjelpe til med å skrive) resultat med tabell og grafer og elevene skriver konklusjon.

 + Selvvurdering: Hva har elevene lært?