Tverrfaglig FYR-prosjekt i Ungt Entreprenørskap og Programfag

Beskrivelse: 

Gruppas egenproduserte hytter/store søpleboder og/eller annet praktisk arbeid skal “selges av produsentene”.

Arbeidet skal foregå i etablerte arbeidslag, organisert som et firma og følgelig må følgende utarbeides /etableres:

 • Firmanavn og logo
 • Organisasjon / organisasjonskart
 • Mål og målsetning

I den forbindelse skal det i forkant av tegning, produksjon, annonsering og salg, utarbeides en prosjektplan, bestående av bl.a. tidslinje og ansvarsfordeling. Det betyr at ”produsentene” skal organisere seg som en bedrift hvor ”hatter” og fagansvar fordeles.

I tillegg skal de 3 vanligste selskapsformene beskrives.

 

Prosjektoppstart: v/skolestart august 2014.

Prosjektinnlevering: 15.05.2015.

Ressurser

Hver enkelt medlem av gruppa/arbeidslaget skal utarbeide en Rapport ( dvs. en tverrfaglig ÅRSOPPGAVE) som minimum skal bestå av:

 • Tidslinje. (Når skal «ting» skje/eller når ble ting gjort).
 •  Fremdriftsplan (produksjon). NB: Daglig loggføring.
 •  Fakta-ark. (Matr. beskrivelse, mål, egenskaper o.l. ).
 •  Tegninger og/eller foto.
 • Budsjett & regnskap skal vedlegges, deriblant     kapplister.
 • Ansvarsfordeling (fremdriftsplan-hvem gjør hva når?)
 • Salgsprosess – deriblant salgssamtale.
 • NB: Pris skal være tilnærmet selvkost.      
 • Kosthold & ergonomi. (Hvilke betydning har dette?)
 • Beskrive hele prosessen fra a – å !    

NB: Mappevurdering – underveisvurdering og sluttvurdering av den enkelte faglærer.

Prosjektavslutning/evaluering: 01.06.2015.

NB: Produksjonen foregår i grupper, men det skal utarbeides/innleveres individuelle rapporter.

 

 • NORSK: 2/3 av logg, rapport/dokumentasjon skrives på bokmål og foto/tegninger. NB: I tillegg er det også ønskelig med en jobbsøknad med tilhørende CV.
 • ENGELSK: 1/3 av logg, rapport/dokumentasjon skrives på engelsk, samt foto/tegninger.
 • MATEMATIKK: omkrets- areal- & volumberegninger, geometri/pytagoras og økonomi inkl. budsjett/regnskap.
 • NATURFAG: Kosthold og helse
 • “UNGT ENTREPRENØRSKAP”: “hvordan etablere/drive eget firma ?” Selskapsformer, salg og kundebehandling. NB: Salgsplakat/annonse utarbeides.
 • TEGNING/BRANSJELÆRE: tegninger (målestokk), byggfag-beregninger og materiellbudsjett/kostnadsoverslag.
 • KROPPSØVING: Ergonomi og mosjon/kosthold
 • Diverse/PTF: Mal/overflatebehandling. Blikkenslagerarbeid/ Rør. Mur/Betong

 

PS: Læreplanmål/kompetansemål skal gjennom praktisk arbeid vektlegges og legges til grunn når arbeidet & prosjektrapport skal evalueres. Likeledes skal vurdering for læring (elevmedbestemmelse) hensyntas underveis og ved prosjektavslutning.

NB: Endelig årsrapport for prosjektet, skal evalueres av alle berørte faglærere ifht. sitt fag, mens sluttkompetanse-karakter for hele årsoppgaven skal “tilhøre” faget Tegning & Bransjelære/UE.

Sluttprodukt: Årbok som beskriver/dokumenterer elevens praktiske gjøremål som BA-elev v/Færder vgs. over 1 el. 2 år avhengig av den enkelte elevs utdanningsløp, og følgelig en dokumentasjon ifht. elevens fremtidige yrkesvalg & karriere.