Tverrfaglig dag på kjøpesenteret

Beskrivelse: 

"Fagdag" der elevene på Service og samferdsel besøker et kjøpesenter. Der dokumenterer de og svarer på en rekke oppgaver. De skal også handle inn til en lunsj, og tilbrede lunsjen for en gruppe andre elever. Opplegget tar med seg læreplanmål fra fellesfagene norsk og naturfag, men kan lett også inkludere andre fellesfag. Formell vurdering i norsk og naturfag. 

Grunnleggende ferdigheter som berøres:

- Muntlige ferdigheter: forberede/utføre/bearbeide, finne

- Digitale ferdigheter: tilegne/behandle, produsere/bearbeide, kommunisere

- Leseferdigheter: forberede/utføre/bearbeide, finne

- Skriveferdigheter: planlegge/bearbeide, utforme og kommunisere

 

Sluttprodukt: blogg

Klasserom, kjøpesenter i nærheten av skolen, budsjett for handling av varer