How the Norwegian Child-/Youthcare, Healthcare and Social Service Systems Function in Today’s Society

Beskrivelse: 

Elevene skal utarbeide og produsere brosjyrer på engelsk som informerer om hvordan oppvekst-, helse-og sosialtjenesten fungerer i Norge i dag. Elevene skal først sette seg inn i hvordan de norske systemene fungerer og så kunne forklare dette til fremmedspråklige elever gjennom en brosjyre.

Før de starter med arbeidet med brosjyren skal de jobbe i grupper med å tilegne seg forståelse av grunnlagsteksten og lære seg begreper de trenger for å kunne forklare hvordan det norske oppvekst-, helse- og sosialsystemet fungerer.

Students will use the NAV page: Information about NAV's services and benefits as their main source, but if they choose to include more details, they can use "Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester" and "Lov om barneverntjenester" as additional sources.

 

Working with content and language in the source article:

Phase 1: Role Reading

  1. Lærer setter sammen grupper på 3 (mixed ability groups)
  2. Tre roller: oppleser, oppsummerer,  spørsmålsstiller
  3. Oppleseren leser første avsnitt (lærer deler teksten i 3)
  4. De de to andre utfører sin rolle
  5. Rollene roteres

Phase 2: Quiz and Trade:

Lærer klargjør lapper med et spørsmål (se vedlegg: Questions Quiz and Trade: Information about NAV's services and benefits)

Hver elev får en lapp med et av disse spørsmålene som de skal stille til en medelev. De går rundt i klasserommet og rekker hånda i været for å vise at de trenger en partner. Når to og to har funnet hverandre stiller de hverandre sine respektive spørsmål. Deretter bytter de lapp, rekker opp armen for å vise at de er ledige og finner en ny partner. Dette gjentar seg til de fleste spørsmålene er besvart av alle elevene.

Oppsummering: lærer viser alle spørsmålene via prosjektor og spør om det var spørsmål de ikke vet svaret på.

 

Making the Brochure

Students work in the same groups and they should start by discussing and designing a format and layout for the brochure. Then they should agree on who does what.

They should aim at explaining how the Child-/Youthcare, Healthcare and Social Service Systems work in a simple and easy-to-understand language, and not only copy and past from the sources.

Some relevant illustrations and photographs will be required. Students may choose to take their own photographs. Remember rules of copyright and cite your sources.

 

The teacher may choose to let the students assess each other's brochure drafts before the finished products are handed in for formal assessment by the teacher.

Students can use Publisher, Adobe Indesign or other publishing programmes.