Ide til undervisningsopplegg vg1 HO Tema: Konflikthåndtering som en del av barneoppdragelse i Norge og UK

Beskrivelse: 

Ide til undervisningsopplegg vg1 HO

 

Tema: Konflikthåndtering som en del av barneoppdragelse i Norge og UK

 

Mål:

 

 • gjere greie for, og gi døme på kva haldningar, verdiar og menneskesyn er, med utgangspunkt i ulike psykologiske perspektiv
 • drøfte og prøve ut ulike modellar for konflikthandtering
 • Drøfte kultur og samfunnsforhold i flere engelskspråklige land
 • Fordype seg i et faglig emne innenfor eget utdanningsprogram, og presentere dette

 

 

Læremål:

 • Vite forskjellen på oppdragelseskultur i Norge og UK
 • Vite hvordan man skal styrke barnets selvbilde og selvtillit
 • Lære 10 begreper om temaet på norsk og engelsk:
 • Medlidenhet
 • Sympati
 • Empati
 • Kultur
 • Utviklingspsykologi
 • Menneskesyn
 • Konflikthåndtering
 • Roller
 • Samarbeid
 • Holdning

 

 

Vurderingssituasjoner:

 

 • Skriftlig vurdering: Saklig tekst eller kreativ tekst, må inneholde 2-5 av begrepene vi har lært (engelsk)
 • Muntlig vurdering: Rollespill / dukketeater / rap eller muntlig presentasjon  (norsk)

 

 

Læringsaktiviteter:

 • Utgangspunkt i egen oppvekst: Hva  var bra i din barndom?
 • Hva kjennetegner en god oppvekst?
 • Indre konflikter, interessekonflikter, mellommenneskelige konflikter, verdikonflikter. Kom med eksempler fra praksis
 • Begrepslæring - i ring
 • Barneoppdragelse på ulike arenaer - hjemmet, barnehagen
 • Hva / hvorfor / hvem / når - barneoppdragelse
 • barneoppdragelse i UK (forslag: se en episode av Super Nanny)
 • Øve på rollespill / dukketeater/ musikk, f.eks. en Rap - med fokus på konflikthåndtering.
 • Skriveøkter