Bend It Like Beckham - kultur, verdier og holdninger

Beskrivelse: 

Opplegget er tverrfaglig mellom fagene Kommunikasjon og Samhandling og engelsk. Gjennom filmen Bend it Like Beckham skal elevene sette seg inn i andres situasjon, diskutere kultur, kulturkollisjoner, verdier, fordommer, etiske dilemma.

Vurderingssituasjonene er muntlige.

 

 

Før man ser filmen:

 • Bruk bildene på side 6 i vedlegg 1.

 • Elevene beskriver bildet. En setning per bilde - Hva skjer på bilde?

 • Skriftlig oppsummering til slutt - Hva tror du filmen handler om basert på bildene?

 • Worksheet 2 fra vedlegg 1: Bruk tid til å bli kjent med karakterene i filmen.

 

Snurr film:

 • Dersom ønskelig, bruk oppgaver fra Worksheet 3 i vedlegg 1 under filmen.

Vurderingssituasjoner etter film:1. Vurdering i KS: Elevene får en karakter fra filmen som de må sette seg inn i. De skal forsøke å fortså og begrunne valgene karakteren gjør i løpet av filmen. Elevene kan tenke på: kulturbakgrunn, rolle i familien, kjønnsroller, forventninger.

 

2. Vurdering i engelsk: Elevene sitter i grupper. På hvert gruppebord ligger 5-7 kort med diskusjonstema som elevene trekker og snakker om.

Mulige tema:

 • foreldrerollen

 • kulturkollisjon

 • Kjønnsroller

 • Frihet i valg

 • Vokse opp som andre generasjons innvandrer

 • The generation gap (generasjonskløft)

 • Hva kjennetegner kommunikasjonen i filmen (er den bra/dårlig, hvorfor er den bra/dårlig)

 • fordommer

Vurderingskriterier i KS: Eleven skal bli vurdert i:
- evnen til å sette seg inn i en annen persons situasjon
- bruke fagstoffet til begrunning

Vurderingskriterier i engelsk:
Elevene skal kunne:
- delta konstruktivt i samtaler
- velge konkrete eksempler fra filmen og diskutere dem
- vise variert ordforråd
- lytte og holde samtalen i gang
- intonasjon og grammatikk

Rom til visning av film.