Dreaming in color

Beskrivelse: 

Vg1 Design og håndverk; Et prosjekt mellom engelsk og programfag: Dreaming in colour

Tidsbruk i arbeidsperioden: 2-3 uker

                  

Film «the girl with the pearl earring”

 1. Hva kan du fra før av om farge? Vi jobber i små grupper og til slutt felles på tavla
 2. Introduksjon av fargeteori; primær, sekundær og tertiærfarger plus de syv fargekontraster  Gå f.eks til youtube: how to mix colours.
 3. Mal opp fargesirkelen med akrylfarge.
 4. Oppgave: «colour idioms»: øv på engelske fargeuttrykk
 5. Kort skriftlig oppgave: choose three colours that you identify with a feeling and write one paragraph about it. Lag et bilde I ca. A3 størrelse der du maler en følelse f.eks “rage» «happiness» eller «Sorrow» Tenk på hvordan du bruker farge og form som symbol
 6. Presentasjon: Muntlig framlegg på engelsk, m/forklaring av fargevalg og valgt uttrykk: bruk av fagord.

Vurdering(programfagslærer og engelsklærer):

 • av quiz med ord og uttrykk
 • av skriftlig arbeid
 • av muntlig presentasjon
 • av produkt
 • egenvurdering av arbeidsperiode(elev)

Ressurser og utstyr:

Akrylfarge,  pensler, blandekopp, glass til å ha vann i.

Johannes Ittens 12 delte fargesirkel fra nett

Nettside: colormatters.com