Energi for framtiden. Elevene skriver brev til familien om energitiltak i boligen sin

Beskrivelse: 

Opplegg for en time i emnet energi for framtiden. Her benyttes Energiskolen/Energiportalen og Globalis .

Elevene tar utgangspunkt i sin egen bolig og benytter informasjon og data som kommer fram under energianalysen til å skrive et brev til sin familie. Brevet er ferdigskrevet og elevene setter inn sine egne verdier.

(Se vedlegg)

Dokumentet de skal benytte til brevet kan de få elektronisk, og de bytter ut "startanalysen" først i dokumentet med verdier fra egen bolig. Når de har gjort ulike energibesparende tiltak, kopierer de også disse verdiene inn, og fullfører brevet med verdier som gjelder for seg.

 

Beregninger som gjelder for hele klassen blir gjort i fellesskap.

Elevene får prøvd ut digitale ferdigheter og regneferdigheter.

Oppfølging og eventuelt vurdering av dette arbeidet blir opp til hver enkelt. Elevene kan få i oppgave å virkelig levere brevet til sin familie og få tilbakemelding av familien. Innholdet kan justeres etter elevgruppas sammensetning, og for å ikke synliggjøre eventuelle store sosiale forskjeller i klassen, kan man velge ut en bolig i nabolaget, eller bruke lærerens bolig. Tittelen kan da byttes ut med "Kjære lærer..." :-)

PC