Møbelprodusent av paller

Beskrivelse: 

Du er interiørkonsulent og får i oppdrag å lage møbler av paller. Du skal bestemme hva og hvor mye som skal lages.

Lag en plan for kostnadene, hvor mange paller du trenger til hvert møbel og eventuelt andre ting som stoff og maling.

 

     

Foto: (Pedersen, Bente)                                                 Foto (Pedersen, Bente)

 

Du skal beregne arealet av en pall. Du lager en stol av en pall, og skal male den. Du får oppgitt hvor mye en liter maling koster uten merverdiavgift. Regn ut hvor mye du trenger og til slutt hva den vil koste.

Oppgavene ligger i vedlagt worddokument