Adjektivtrening - Restaurant og matfag

Beskrivelse: 

Intensjonen med dette opplegget er å gjøre elevene mer bevisste på å bruke sine sensoriske evner til å beskrive mat.

Ressurser

Fyll et antall gråpapirposer med forskjellige råvarer (havregryn, helkorn, melis, kaffebønner, salt, sukker, sjokolade etc.).

La elevene kjenne og beskrive konsistens, lukt, smak, følelse på norsk. Skriv så mange adjektiv som mulig for hver råvare.

Kan utvides til å oversette og beskrive adjektivene på engelsk etterpå.

Kan utvides til blindsmakingsoppgave.

Kan også brukes som forberedelsesoppgave til "Present a dish"-oppgaven.

Opplegget kan gjøres lite og enkelt, for eksempel bare i norsk, eller engelsk, kan også gjennomføres i programfagstimer på kjøkkenet.

Man kan velge omfang og bruk etterhvert.

Gråpapirposer med ulike råvarer.
Kan gjøres i gruppe, enkeltvis, i klasserom eller verksted.