Daily routines

Beskrivelse: 

Opplegget går ut på å lage en "Top 10 List" av daglige rutiner innenfor eget utdanningsprogram (hest og hovslag, naturbruk, landbruk og gartneri, fisk og fangst osv).

Det er et skriftlig og muntlig opplegg som primært vurderes muntlig, men kan også vurderes skriftlig.

Tverrfaglig undervisningsopplegg der programfagslærer og fellesfagslærer samarbeider.

Opplegget er utarbeidet litt generelt slik at det kan tilpasses ulike utdanningsprogram innenfor Naturbruk. Man tilpasser derfor opplegget til programområdet til elevene.

Demonstrasjonen foregår på elevenes læringsarena i programfag (verksted, stall, fjøs, skolebåt etc).

 

Kompetansemål i engelsk:

 - forstå og bruke et bredt generelt ordforråd og et faglig ordforråd knyttet til eget utdanningsprogram

 - lese for å tilegne seg fagkunnskaper fra eget utdanningsprogram

 - uttrykke seg på en nyansert og presis måte med god flyt og sammenheng, tilpasset formål og situasjon

 - fordype seg i et faglig emne innenfor eget utdanningsprogram og presentere dette

Kompetansemål naturbasert aktivitet VG1:

 - presentere naturbaserte aktiviteter for en valgt målgruppe

Læringsmål:

 - utvide eget ordforråd innenfor eget programområde

 - kunne gjøre en praktisk-muntlig demonstrasjon om en aktivitet innenfor eget programområde

 

 

1. Explore the website eHow.com to learn about instructions in your field of study.

2. Make a top 10 list of daily routines in your area of study.

3. Make a vocabulary list in English and Norwegian.

4. Choose one of the working operations and make a spoken instruction. Work in pairs. Go to the two websites to learn more and prepare the instruction.

5. Finally present and demonstrate your instruction. Your instruction will be evaluated and graded by both your vocational and English teacher.

Elever, engelsklærer og programfagslærer utarbeider sammen vurderingskriterier.

Opplegget vurderes primært muntlig, men kan også vurderes skriftlig.